DZIECI W PRAWIE TYM SAMYM WIEKU

W przypadku, gdy dzieci prawie w tym samym wieku i tej samej płci są traktowane podobnie, zazwyczaj przeja­wiają silne tendencje do współzawodnictwa. Ponieważ oczekiwania w stosunku do obojga są takie same, różnica wieku powoduje, że dziecko młodsze zawsze stara się dorównać starszemu. Starsze dziecko może także czuć się sfrustrowane, ponieważ nie uzyskuje przywilejów związa­nych z wiekiem. Starsze dziecko zwykle wyprzedza młod­sze, może więc ono czuć się bardzo pewnie, dopóki jego pierwszeństwo nie zostanie zagrożone. Gdy to się stanie, może zacząć przejawiać zachowania bierne. Istnieje rów­nież ostra rywalizacja o względy jednego z rodziców. Indywidualizacja poprzez podkreślanie różnicy wieku, za­interesowań i zdolności dzieci zwykle osłabia presję w kie­runku rywalizacji. Niemniej rodzice sami mogą czuć się sfrustrowani, gdy starają się wychowywać dwóch rywalizu­jących ze sobą braci czy też wrogo do siebie nastawione siostry, które powinny żyć ze sobą w zgodzie.

Cześć! Jestem Kajetan Bednarski i prowadzenie bloga to moja pasja, umieszczam tutaj artykuły dotyczące wszelkiego rodzaju hobby. Zapraszam do częstego odwiedzania mojego bloga i zostawiania komentarzy pod wpisami !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)