KAŻDA ETYKIETKA

W badaniu Testem Inteligencji Wechslera Julie we wszystkich skalach uzys­kiwała wy niki wysokie. Test Osiągnięć Szkolnych potwier­dził, że jej wiedza i umiejętności daleko wykraczają poza osiągane stopnie. W ciągu tego okresu, w którym się z nią spotykałam, była spokojna, jednak brakowało jej pewności siebie i by łam pewna, że jej osiągnięcia szkolne będą coraz niższe, dopóki nie uda się przekonać nauczycielki, żeby zmieniła nadaną Julie „etykietkę”.Ten ostatni przypadek pojawia się, z małymi modyfika­cjami, bardzo często, szczególnie wśród tych nauczycieli, którzy są wrogo nastawieni do programów kształcenia dzieci zdolnych. Każda „etykietka”, jaką określamy dziecko, zawężając w ten sposób jego możliwości, może wywierać na nie szkodliwy wpływ.

Cześć! Jestem Kajetan Bednarski i prowadzenie bloga to moja pasja, umieszczam tutaj artykuły dotyczące wszelkiego rodzaju hobby. Zapraszam do częstego odwiedzania mojego bloga i zostawiania komentarzy pod wpisami !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)