SKONSTRUOWANA SKALA

Skala została skonstruowana na podstawie wywiadów z rodzicami charakteryzującymi typowe zachowania swo-  (Achievement Identification Measure, Rimm 985). Służy ona do standaryzacji, obiektywizacji i upo­rządkowania zebranych informacji. Zawiera 78 twierdzeń i 5 możliwości odpowiedzi: „nie”, „w pewnym stopniu” „przeciętnie”, „raczej tak”, „zdecydowanie tak”. Wyniki badan różnią się nieznacznie w zależności od płci, oblicza się je osobno dla chłopców i dziewcząt. W przypadku chłopcow bierze się pod uwagę 74 twierdzenia, w przypad­ku dziewcząt — 66. Te niewielkie różnice stwierdzono na podstawie statystycznej analizy poszczególnych twierdzeń która wykazała, że niektóre z nich są odpowiednie dla chłopcow, a nieodpowiednie dla dziewcząt, i odwrotnie.

Cześć! Jestem Kajetan Bednarski i prowadzenie bloga to moja pasja, umieszczam tutaj artykuły dotyczące wszelkiego rodzaju hobby. Zapraszam do częstego odwiedzania mojego bloga i zostawiania komentarzy pod wpisami !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)