SYNDROM NIEADEKWATNYCH OSIĄGNIĘĆ

Nasza wspólnota narodowa nieustannie poszukuje lep­szych sposobów edukacji. Studia i raporty różnorodnych komisji stale dostarczają danych statystycznych udowad­niających brak podstawowych umiejętności, niewystarcza­jący poziom wiedzy, niedostateczny poziom krytycznego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów, a na­wet słabą umiejętność współżycia społecznego. Ten stan rzeczy tłumaczymy sytuacją ekonomiczną, kryzysem rodzi­ny, niskimi pensjami nauczycieli, brakiem integracji raso­wej, niewystarczającą liczbą godzin spędzonych w szkole, niezdyscyplinowaniem uczniów. Jest pewien zasadniczy błąd w naszych wysiłkach zmie­rzających do wyjaśnienia, dlaczego nasze dzieci nie uczą się tak dobrze, jak mogłyby.

Cześć! Jestem Kajetan Bednarski i prowadzenie bloga to moja pasja, umieszczam tutaj artykuły dotyczące wszelkiego rodzaju hobby. Zapraszam do częstego odwiedzania mojego bloga i zostawiania komentarzy pod wpisami !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)